Posted on

Želite postati magister ekonomije in delati na vodilnih mestih v podjetjih? Smer magister ekonomije razpisuje Fakulteta za poslovne vede v okviru Katoliškega inštituta in vam nudi najboljše pogoje z študij ter prakso na tem področju. Z vami bodo delali izkušeni in uspešni profesorji, ki so tudi sami podjetniki ni vodijo velika podjetja, ki so lahko tudi tuja podjetja in multinacionalke. Svoje teoretsko in praktično znanje bodo prenesli na vas. Magisterij je nadgradnja diplomskega študija in je v današnjih časih kar zaželen, saj se le tako specializirate za eno področje in postanete uspešni ter dober kader za vsako podjetje.

magister ekonomije
Magister ekonomije lahko dela v vsakem podjetju in odpre tudi svojega. Lahko ste v državni upravi ali vodite tudi neprofitne organizacije, če vas to zanima. Ekonomijo je dobro obvladovati za sebe in za dospetje, da ga lahko vodite in pomagate lastnikom, da je podjetje uspešno. Če ne razumete poslovanja, tega nikoli ne morete narediti, saj v poslovanju obstajajo triki in pravila, ki jih je treba upoštevati in razumeti, da je ekonomija za organizacijo pozitivna. Postanite magister ekonomije zato, da pomagate svetu do boljšega finančnega položaja ter več ljudem do kruha.
Smer magister ekonomije ima predmete, ki so vsi povezani s tem, da obvladate ekonomijo in pravo. Podprti so še predmeti, ki jih tak poklic potrebuje, kot je na primer tuji jezik. Na izbiro je nekaj izbirnih programov, ki so vam všeč in vas usmerijo v področja, ki jih hočete delati. Program traja dve leti in je sestavljen po pravilih bolonjskega procesa, zato je mednarodno primerljiv s programi pri nas in v državah EU. Študij dokončate, ko opravite vse obveznosti in napišete ter uspešno zagovarjate magistrsko nalogo.
Pridobljeni magistrski naslov je magister poslovnih ved ali magistrica poslovnih ved. Ta program ekonomskih ved je nadgradnja univerzitetnega programa, študentom pa prinaša boljše izhodišče za začetek poklicne kariere. Študij pa lahko nadaljujete na doktorskem študiju.